top of page

HINAUSKALUSTO

Hinaus Koskinen tarjoaa hinaus- ja tiepalvelut kevyelle sekä raskaalle kalustolle.

Oli matkasi keskeytynyt sitten henkilö-, paketti-, asunto- tai mopoautolla, mönkijällä, moottoripyörällä tai mopolla. Uuden kaluston myötä hinaukset myös raskaalle kalustolle. Samalla hinaamme myös asuntovaunut ja peräkärryt.

hinaus koskinen hoitaa kaikki auton hinaukset

Henkilöautojen hinaus

Henkilöautojen hinaukset hoidamme pääsääntöisesti kevyellä ja näppärällä Mersun kuorma-autolla. Mersu on myös 6-paikkainen.

Kokonsa ansiosta Mersulla pääsemme pelastamaan tielläliikkujia myös hankalista ja ahtaista paikoista. Hiekkatiet ja pienet metsäautotiet eivät ole ongelma.

Raskaan kaluston hinaus

Raskaan kaluston hinaukset hoituvat jykevällä Renaultilla. Autosta löytyy runsaasti omaa massaa ja tarpeen mukaan käytämme lisäpainoja auton keulalla.

Renault on todella kattavasti varusteltu kaikenlaisiin pelastustöihin tien päällä.

hinaus koskinen on vakuutusyhtiösi hinauspalvelu

Kevyen- ja raskaankaluston hinaukset

Tarvitsemasi hinausapu kellon ympäri, oli matkasi keskeytynyt sitten henkilö-, paketti-, asunto- tai mopoautolla, mönkijällä, moottoripyörällä tai mopolla. Uuden kaluston myötä hinaukset myös raskaalle kalustolle. Samalla hinaamme myös asuntovaunut ja peräkärryt.

Vakuutus tai Autoliiton jäsenyys kattaa

hinaukset, rengastyöt, moottoriviat, apuvirran annon, lukkiutuneen oven avauksen, polttoainen tuonnin ja paljon muuta.

Onko ajoneuvossasi kaskovakuutus?
Hinauspalvelut ovat useimmiten asiakkaalle maksuttomia

Toimimme yhteistyössä Autoliiton ja kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa.

Hoidamme kaikki korjaamo- ja vakuutuskorvaukset puolestasi. Laskutamme suoraan vakuutusyhtiötäsi.

Ei vakuutusta? Annamme hinta-arvion heti puhelimessa

Hinauskalusto

Hinauskalusto on olennainen osa liikenteen sujuvuuden ja turvallisuuden varmistamista. Olipa kyseessä raskaan kaluston, kuorma-auton tai henkilöauton hinaus, oikeanlainen hinauskalusto ja ammattitaitoinen palvelu ovat avainasemassa ongelmatilanteiden ratkaisemisessa. 


Hinaus Koskinen tarjoaa hinaus- ja tiepalvelut kevyelle sekä raskaalle kalustolle. Oli matkasi keskeytynyt sitten henkilö-, paketti-, asunto- tai mopoautolla, mönkijällä, moottoripyörällä tai mopolla. Päivitetyn kaluston myötä pystymme auttamaan myös raskaan kaluston, asuntovaunujen sekä peräkärryjen hinauksissa. Mikäli tarvitset hinausapua, ole meihin

yhteydessä

.


Raskaan kaluston hinaus


Raskaan kaluston hinaus

vaatii erityistä osaamista ja erikoisvarusteita, sillä suuret ajoneuvot, kuten rekat, linja-autot ja työkoneet, ovat huomattavasti painavampia ja monimutkaisempia hinata kuin henkilöautot. Näiden ajoneuvojen hinauksessa käytetään usein raskaita hinausautoja, joissa on tehokkaat vinssit ja hydrauliset nostolaitteet. Lisäksi kuljettajien tulee olla koulutettuja käsittelemään erilaisia haastavia tilanteita tiellä.

Raskaan kaluston hinauksen yhteydessä on tärkeää ottaa huomioon myös liikenneturvallisuus sekä ympäristövaikutukset. Esimerkiksi suurten ajoneuvojen siirtäminen voi aiheuttaa tilapäisiä liikenneruuhkia tai vaatia erikoisjärjestelyjä liikenteen ohjaukseen. Myös mahdollisten vaarallisten aineiden kuljetusten kohdalla tarvitaan erityistä varovaisuutta ja asiantuntemusta.


Yhteistyö eri viranomaisten kanssa on usein välttämätöntä raskaan kaluston hinauksessa. Poliisi, pelastuslaitos ja tieviranomaiset voivat olla mukana varmistamassa turvallista ja sujuvaa toimintaa hätätilanteissa. Teemme tiivistä yhteistyötä näiden tahojen kanssa varmistaakseen parhaan mahdollisen lopputuloksen kaikille osapuolille.


Kuorma-auton hinaus

Kuorma-autojen hinaus on oma erityisalueensa, joka vaatii niin teknistä osaamista kuin oikeanlaista kalustoa. Kuorma-autot voivat olla erilaisia kokoluokaltaan ja rakenteeltaan, mikä asettaa omat haasteensa hinaukselle. Yleisimpiä tilanteita, joissa kuorma-auto tarvitsee hinausta, ovat moottoriviat, rengasrikot tai liikenneonnettomuudet.


Kuorma-autojen hinauksessa käytetään usein raskaita hinausautoja, jotka on varustettu erityisesti tätä tarkoitusta varten suunnitelluilla nostolaitteilla ja vinssijärjestelmillä. Näiden avulla voidaan varmistaa turvallinen ja tehokas siirto paikasta toiseen ilman lisävahinkoja ajoneuvolle tai ympäristölle.


Ennen kuorma-auton hinausta on tärkeää tehdä perusteellinen arvio ajoneuvon kunnosta ja mahdollisista vaurioista. Tämä auttaa valitsemaan oikeat menetelmät ja välineet hinauksen suorittamiseen. Esimerkiksi akselien tukeminen ja pyörien kiinnittäminen oikein ovat kriittisiä vaiheita turvallisen hinauksen takaamiseksi.

Yksi merkittävä tekijä kuorma-autojen hinauksessa on myös kuljetettavan lastin huomioiminen. Erityisesti vaarallisten aineiden kuljetuksissa tulee noudattaa tarkkoja ohjeita ja säädöksiä riskien minimoimiseksi. Hinausyritysten henkilöstön tulee olla koulutettua käsittelemään tällaisia tilanteita ammattitaitoisesti.


Auton hinaus

Henkilöautojen hinaus on yksi yleisimmistä hinauksen muodoista, ja se voi tulla tarpeeseen monissa eri tilanteissa, kuten moottorivian, rengasrikon tai liikenneonnettomuuden sattuessa. Auton hinaaminen vaatii ammattitaitoa ja oikeanlaista kalustoa, jotta ajoneuvo voidaan siirtää turvallisesti ilman lisävahinkoja.

Henkilöautojen hinauksessa käytetään usein kevyitä hinausautoja, jotka ovat varustettu joko vinssillä tai lavahinausjärjestelmällä. Vinssihinaus on yleinen menetelmä silloin, kun auto on ajokelvoton mutta pyörät ovat ehjät. Tällöin auto vedetään vinssillä hinausauton lavalle tai perään kiinnitettyyn vetolaitteeseen.


Lavahinaus puolestaan soveltuu erityisen hyvin tilanteisiin, joissa auton pyörät ovat vaurioituneet tai ajoneuvo on muuten pahasti rikkoutunut. Lavahinauksessa koko auto nostetaan hinausauton lavalle, mikä minimoi lisävahinkojen riskin kuljetuksen aikana. Tämä menetelmä on myös suositeltava neliveto- ja sähköautoille niiden erikoisrakenteiden vuoksi.


Ennen hinausta, tarkistamme aina auton kunnon ja arvioimme parhaan tavan suorittaa hinaustoimenpiteet. On tärkeää varmistaa, että autossa ei ole irtonaisia osia tai muita tekijöitä, jotka voisivat aiheuttaa vaaratilanteita hinauksen aikana. Lisäksi huolehdimme siitä, että kaikki tarvittavat turvatoimet kuten valot ja heijastimet ovat kunnossa.


Autohinauksen yhteydessä korostuu myös asiakaspalvelun merkitys. Usein asiakkaat saattavat olla stressaantuneita tai hämmentyneitä tilanteesta johtuen, joten ystävällinen ja ammattitaitoinen palvelu auttaa lieventämään tilannetta ja varmistamaan sujuvan kokemuksen alusta loppuun.


Matkailuauton hinaus

Matkailuautojen hinaus

vaatii erityistä huolellisuutta ja oikeanlaista kalustoa, sillä nämä ajoneuvot ovat usein suuria ja painavia sekä sisältävät arvokasta varustusta. Matkailuautoja käytetään monenlaisissa ympäristöissä, kuten leirintäalueilla, maanteillä ja syrjäisillä teillä, mikä asettaa omat haasteensa hinaukselle.


Matkailuautojen hinauksessa käytetään yleensä raskaita hinausautoja, jotka on varustettu tehokkailla vinssijärjestelmillä ja hydraulisilla nostolaitteilla. Näiden avulla voidaan varmistaa matkailuauton turvallinen siirtäminen ilman lisävahinkoja. Erityisesti pitkien matkailuautojen kohdalla on tärkeää käyttää oikeanlaista kalustoa estämään rungon tai alustan vaurioituminen.


Ennen hinausta ammattilaiset tarkistavat aina matkailuauton kunnon ja arvioivat parhaan tavan suorittaa hinaustoimenpiteet. On tärkeää varmistaa, että kaikki irtonaiset esineet sisällä ovat kiinnitettyinä tai poistettuina mahdollisten vahinkojen välttämiseksi. Lisäksi tarkastamme ajoneuvon korkeuden ja leveyden reitin suunnittelua varten.


Matkailuautoissa voi olla myös erilaisia teknisiä järjestelmiä kuten sähkölaitteita, vesijärjestelmiä ja kaasulaitteita, jotka tulee ottaa huomioon hinauksen aikana. 


Hinauskalusto

Hinauskalusto kattaa laajan valikoiman erilaisia ajoneuvoja ja välineitä, jotka on suunniteltu erilaisten ajoneuvojen siirtämiseen turvallisesti ja tehokkaasti. Hinauskalustoon kuuluvat muun muassa hinausautot, vinssit, nostolaitteet sekä erilaiset tukivarusteet. Jokainen hinausoperaatio vaatii tarkkaa harkintaa oikean kaluston valinnassa tilanteen mukaan.


Henkilöautojen hinauksessa käytetään usein kevyempiä hinausautoja, joissa on perinteinen vinssi tai lavahinausjärjestelmä. Näiden avulla voidaan nopeasti ja turvallisesti siirtää rikkoutunut tai kolaroitu auto korjaamolle tai muuhun haluttuun kohteeseen. Kevyemmän kaluston etuna on sen ketteryys ja nopea käyttöönotto.


Raskaamman kaluston hinauksessa tarvitaan puolestaan järeämpiä ratkaisuja. Raskaat hinausautot ovat varustettu voimakkailla hydraulisilla nostolaitteilla ja suuritehoisilla vinsseillä, jotka pystyvät käsittelemään jopa useiden kymmenien tonnien painoisia ajoneuvoja. Näiden lisäksi käytössä voi olla myös erikoisvalmisteisia trailereita ja lavetteja erityisen haastavia kuljetuksia varten.


Erityistilanteissa voidaan tarvita myös lisävarusteita kuten pyöränkiinnittimiä, akselitukia sekä liukuesteitä. Nämä varmistavat ajoneuvon vakauden hinauksen aikana ja estävät lisävahinkojen syntymisen. Myös hinausköydet ja -vaijerit ovat olennainen osa hinauskalustoa, sillä ne mahdollistavat ajoneuvon vetämisen vaikeakulkuisissa maastoissa tai ahtaissa tiloissa.


Kokonaisuudessaan hinauskalusto on monipuolinen kokonaisuus, joka vaatii jatkuvaa ylläpitoa ja päivitystä vastaamaan nykyaikaisen liikenteen tarpeita. Seuraavaksi tarkastelemme henkilöautojen hinausta yksityiskohtaisemmin.


Usein kysytyt kysymykset raskaan kaluston hinauksesta

Raskaan kaluston hinaus herättää monia kysymyksiä, erityisesti kun kyseessä ovat suuret ja arvokkaat ajoneuvot. Tässä osiossa vastaamme yleisimpiin kysymyksiin, joita asiakkaat usein esittävät raskaan kaluston hinaukseen liittyen.


1. Mitä tietoja tarvitsen ennen kuin tilaan raskaan kaluston hinauksen?


Ennen kuin tilaat raskaan kaluston hinauksen, on hyvä kerätä seuraavat tiedot: ajoneuvon tyyppi ja paino, sijainti, ongelman luonne (esimerkiksi moottorivika tai rengasrikko), sekä mahdolliset erikoisvaatimukset kuten vaarallisten aineiden kuljetus. Nämä tiedot auttavat hinauspalvelua arvioimaan parhaan tavan suorittaa hinaustoimenpiteet.


2. Kuinka nopeasti hinauspalvelu voi saapua paikalle?


Hinauspalvelun saapumisaika riippuu useista tekijöistä kuten sijainnista, liikennetilanteesta ja hinausautojen saatavuudesta. Pyrimme kuitenkin saapumaan paikalle mahdollisimman nopeasti hätätilanteissa. Saavumme paikalle yleensä noin 30 minuutin päästä ensimmäisestä puhelusta. Pidämme sinut jatkuvasti ajan tasalla aikataulusta, joten tiedät tarkan ajan, jolloin saavumme luoksesi.


3. Voidaanko vaurioitunut kuorma-auto korjata paikan päällä?


Tietyissä tapauksissa pienet viat voidaan korjata paikan päällä ilman tarvetta hinaamiseen. Esimerkiksi renkaanvaihto tai akkuongelmien ratkaiseminen voivat olla mahdollista tien varressa. Kuitenkin vakavammat viat kuten moottoririkko tai merkittävät vauriot edellyttävät yleensä ajoneuvon hinaamista korjaamolle.


4. Mitä tapahtuu kuljetettavalle lastille hinauksen aikana?


Kuljetettavan lastin turvallisuus on ensiarvoisen tärkeää raskaan kaluston hinauksessa. Arvioimme tilanteen aina tapauskohtaisesti ja teemme tarvittavat toimenpiteet lastin suojaamiseksi ja kiinnittämiseksi oikein ennen hinausta. Erityistilanteissa, kuten vaarallisten aineiden kuljetuksessa, noudatetaan tiukkoja turvallisuusohjeita riskien minimoimiseksi.


5. Miten hinauskalusto huolletaan ja ylläpidetään?


Hinauskalusto vaatii säännöllistä huoltoa ja tarkastuksia varmistaakseen sen toimintakunnon kaikissa tilanteissa. Tämä sisältää mekaanisten osien tarkastukset, hydraulijärjestelmien testaukset sekä vinssien ja nostolaitteiden kunnossapidon. Ammattitaitoiset teknikot huolehtivat siitä, että kaikki laitteet ovat aina valmiina käyttöön.

Toivomme näiden vastausten selventävän yleisimpiä kysymyksiä liittyen raskaan kaluston hinaukseen! Mikäli sinulla on lisää kysyttävää tai tarvitset apua hinaustilanteessa, älä epäröi ottaa yhteyttä ammattilaiseen.


bottom of page